Діяльність централізованих закупівельних організацій: питання та відповіді

Навіщо й як створювати централізовану закупівельну організацію, які функції на неї можуть бути покладені та які нюанси роботи ЦЗО треба знати?

Лилия Лахтионова - фото Лілія Лахтіонова, директорка департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

З метою імплементації вимог Закону України “Про публічні закупівлі” та Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, рішенням Кабінету Міністрів України ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України “Про Особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій”

У Законі України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) централізовані закупівельні організації (далі – ЦЗО) – це юридичні особи, що визначаються центральними органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування як замовники. Вони організовують і проводять закупівлі за рамковими угодами в інтересах інших замовників.

(Рамкова угода – правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (централізованими закупівельними організаціями) відповідно до чинного законодавства, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди).

Які особливості створення ЦЗО?

Основною метою запровадження ЦЗО, перш за все, є підвищення професіоналізму публічних закупівель, щоб покращити якість придбаних товарів, робіт та послуг, а також раціоналізування державних коштів за рахунок агрегації та стандартизації закупівель. 

ЦЗО набувають усіх прав та обов’язків замовників та несуть повну відповідальність у межах чинного законодавства

Порядок визначення та особливості функціонування ЦЗО встановлені у постанові Кабінету міністрів України “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій” (далі – Постанова).

Відповідно до неї ЦЗО можуть створюватися:

 • Кабінетом Міністрів України для центральних органів виконавчої влади; органів соціального страхування; відповідних замовників (в розумінні Закону);
 • Радою міністрів Автономної Республіки Крим для органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим; відповідних замовників (в розумінні Закону);
 • органами місцевого самоврядування (міською та обласною радами, якщо чисельність населення міста або області становить або перевищує 1 млн. осіб) для органів місцевого самоврядування та відповідних замовників (в розумінні Закону).

Які функції можуть бути покладені на ЦЗО?

У складі ЦЗО має бути не менше 4-х уповноважених осіб, а також наявність структурних підрозділів. До їхніх завдань та функцій належать аналіз ринку товарів та послуг, взаємодія з клієнтами, організація та проведення процедур закупівлі, юридичний супровід діяльності.

На ЦЗО можуть бути покладені такі функції:

 • проведення тендерів (торгів) та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства;
 • розроблення технічних  специфікацій для товарів;
 • розроблення та затвердження методики аналізу ринку товарів;
 • розроблення та затвердження методики для визначення очікуваної вартості предмета закупівель;
 • проведення постійного аналізу ринку та узагальнення потреб для закупівель замовників;
 • надання консультаційної, навчальної, інформаційної та правової допомоги, пов’язаної з організацією та проведенням тендерів (торгів), закупівель  та закупівель за рамковими угодами;
 • уніфікація технічних вимог і специфікацій для товарів, створення стандартних технічних специфікацій, тендерних документацій, договорів про закупівлю.

Яку організаційно-правову форму можуть мати ЦЗО?

ЦЗО можуть мати організаційно-правову форму державної установи (державного підприємства) або комунальної установи (комунального підприємства). У першому випадку вони створюються за рішенням Кабінету Міністрів України, у другому – за рішенням органів місцевого самоврядування.

Яка вартість послуг ЦЗО?

ЦЗО може здійснювати закупівлі як на добровільній основі, так і для визначеного переліку замовників та товарів. У разі прийняття рішення про обов’язкове проведення закупівель через ЦЗО, орган, який приймає рішення про створення організації забезпечує фінансування її діяльності або за рахунок коштів державного бюджету, або коштів відповідного місцевого (місцевих) бюджету або інших коштів.

Якщо проведення закупівлі через ЦЗО є добровільним, вартість послуг які надає ЦЗО не повинна перевищувати:

 • 3% від укладеного договору, якщо вартість закупівлі становить не більше 10 млн. грн.;
 • 2% від укладеного договору, якщо вартість закупівлі становить не більше 50 млн.  грн.;
 • 1% від укладеного договору, якщо вартість закупівлі становить не більше 100 млн.  грн.;
 • 0,5% від укладеного договору, якщо вартість закупівлі становить більше 100 млн.  грн.

ЦЗО мають стати передовими центрами для впровадження і використання нових інструментів і закупівельних технологій. Вони повинні підвищити загальний професійний рівень закупівель та забезпечити ефект від укрупнення закупівель, що в свою чергу призведе до більшої економії коштів.